Raksha Bandhan

Rakshabandhan cake
 
1299
Min-Wt 1 Kg
onwards
Rakhi Classic Cake
 
1299
Min-Wt 1 Kg
onwards
Rakhi Spinner
 
1798.5
Min-Wt 1.5 Kg
onwards
Rakhi n Sweets
 
1299
Min-Wt 1 Kg
onwards
Rakhi Almond
 
1399
Min-Wt 1 Kg
onwards