Raksha Bandhan

Rakshabandhan cake
 
1250
Min-Wt 1 Kg
onwards
Rakhi Almond
 
1400
Min-Wt 1 Kg
onwards
Rakhi Classic Cake
 
1250
Min-Wt 1 Kg
onwards
Rakhi Spinner
 
1650
Min-Wt 1.5 Kg
onwards
Rakhi n Sweets
 
1250
Min-Wt 1 Kg
onwards