Raksha Bandhan

Rakshabandhan cake
 
1100
Min-Wt 1 Kg
onwards
Rakhi Classic Cake
 
1100
Min-Wt 1 Kg
onwards
Rakhi Spinner
 
1687.5
Min-Wt 1.5 Kg
onwards
Rakhi n Sweets
 
1100
Min-Wt 1 Kg
onwards
Rakhi Almond
 
1375
Min-Wt 1 Kg
onwards